ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 602 000 7 578 000 8 183 000 8 464 000 7 779 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 950 000 919 000 1 026 000 1 110 000 892 000
Rotacja zobowiązań 6,95 8,25 7,98 7,63 8,72

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $6 602 000K ÷ $950 000K
= 6,95