ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 643 000 6 602 000 7 578 000 8 183 000 8 464 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 821 000 950 000 919 000 1 026 000 1 110 000
Rotacja zobowiązań 8,09 6,95 8,25 7,98 7,63

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $6 643 000K ÷ $821 000K
= 8,09