ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 465 000 9 710 000 10 647 000 11 015 000 10 240 000
Aktywa razem w tys. USD 4 865 000 5 558 000 7 311 000 6 166 000 6 323 000
Rotacja aktywów razem 1,74 1,75 1,46 1,79 1,62

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 465 000K ÷ $4 865 000K
= 1,74