ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 491 000 8 465 000 9 710 000 10 647 000 11 015 000
Aktywa razem w tys. USD 4 149 000 4 865 000 5 558 000 7 311 000 6 166 000
Rotacja aktywów razem 2,05 1,74 1,75 1,46 1,79

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 491 000K ÷ $4 149 000K
= 2,05