ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 831 000 8 491 000 8 465 000 9 710 000 10 647 000
Working capital w tys. USD -15 000 51 000 124 000 262 000 353 000
Rotacja kapitału pracującego 166,49 68,27 37,06 30,16

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $7 831 000K ÷ $-15 000K
= —