ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 465 000 9 710 000 10 647 000 11 015 000 10 240 000
Working capital w tys. USD 124 000 262 000 353 000 498 000 825 000
Rotacja kapitału pracującego 68,27 37,06 30,16 22,12 12,41

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $8 465 000K ÷ $124 000K
= 68,27