ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 172 000 228 000 354 000 575 000 690 000
Kapitał własny w tys. USD 1 287 000 1 438 000 1 880 000 2 173 000 2 126 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,13 0,16 0,19 0,26 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $172 000K ÷ $1 287 000K
= 0,13