ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 602 000 7 578 000 8 183 000 8 464 000 7 779 000
Zapasy w tys. USD 859 000 930 000 1 032 000 1 065 000 1 093 000
Rotacja zapasów 7,69 8,15 7,93 7,95 7,12

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $6 602 000K ÷ $859 000K
= 7,69