ODP Corporation (The) (ODP)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 863 000 2 132 000 2 464 000 2 551 000 2 461 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 465 000 9 710 000 10 647 000 11 015 000 10 240 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 22,01% 21,96% 23,14% 23,16% 24,03%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 863 000K ÷ $8 465 000K
= 22,01%