ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 228 000 354 000 575 000 690 000 936 000
Kapitał własny w tys. USD 1 438 000 1 880 000 2 173 000 2 126 000 2 120 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,14 0,16 0,21 0,25 0,31

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $228 000K ÷ ($228 000K + $1 438 000K)
= 0,14