ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 165 000 172 000 228 000 354 000 575 000
Kapitał własny w tys. USD 1 101 000 1 287 000 1 438 000 1 880 000 2 173 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,13 0,12 0,14 0,16 0,21

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $165 000K ÷ ($165 000K + $1 101 000K)
= 0,13