ODP Corporation (The) (ODP)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 166 000 -208 000 -319 000 99 000 104 000
Kapitał własny w tys. USD 1 287 000 1 438 000 1 880 000 2 173 000 2 126 000
ROE 12,90% -14,46% -16,97% 4,56% 4,89%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $166 000K ÷ $1 287 000K
= 12,90%