ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 910 000 2 108 000 2 011 000 2 053 000 2 389 000 2 876 000 2 411 000 2 444 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 859 000 1 893 000 1 903 000 1 966 000 2 265 000 2 181 000 2 100 000 2 129 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,03 1,11 1,06 1,04 1,05 1,32 1,15 1,15

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 910 000K ÷ $1 859 000K
= 1,03