Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(1 lip 2023)
2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 201 100 981 400 903 700 899 600 1 118 500 842 200 828 000 1 162 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 996 600 924 900 964 200 859 700 850 100 918 100 874 900 888 300
Należności w tys. USD 3 681 200 4 041 200 4 259 700 4 143 100 3 451 900 3 570 300 3 369 700 3 236 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 667 200 5 701 400 5 775 200 5 597 600 5 188 300 5 189 800 5 027 600 5 087 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,04 1,04 1,06 1,05 1,04 1,03 1,01 1,04

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 201 100K + $996 600K + $3 681 200K) ÷ $5 667 200K
= 1,04


Analiza porównawcza

2023/Q4