Lear Corp. (LEA)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 710 400 1 409 900 1 391 900 1 108 900 1 737 500
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 466 900 20 891 500 19 263 100 17 045 500 19 810 300
Marża zysku ze sprzedaży brutto 7,29% 6,75% 7,23% 6,51% 8,77%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 710 400K ÷ $23 466 900K
= 7,29%


Analiza porównawcza

2023