Lear Corp. (LEA)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 2 783 800 1 108 900 1 737 500 2 318 300 2 291 100
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 38 526 200 17 045 500 19 810 300 21 148 500 20 467 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 7,23% 6,51% 8,77% 10,96% 11,19%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 783 800K ÷ $38 526 200K
= 7,23%


Analiza porównawcza

2021