Lear Corp. (LEA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 891 500 38 526 200 17 045 500 19 810 300 21 148 500
Property, plant and equipment w tys. USD 2 854 000 5 440 200 2 736 200 2 704 200 2 598 100
Rotacja aktywów trwałych 7,32 7,08 6,23 7,33 8,14

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $20 891 500K ÷ $2 854 000K
= 7,32


Analiza porównawcza

2022