Lear Corp. (LEA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 466 900 20 891 500 19 263 100 17 045 500 19 810 300
Property, plant and equipment w tys. USD 2 977 400 2 854 000 2 720 100 2 736 200 2 704 200
Rotacja aktywów trwałych 7,88 7,32 7,08 6,23 7,33

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $23 466 900K ÷ $2 977 400K
= 7,88


Analiza porównawcza

2023