Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 643 600 1 316 000 1 504 800 1 498 000 1 544 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 660 000 790 400 661 100 705 400 632 300
Należności w tys. USD 6 083 000 3 269 200 2 982 600 2 880 300 3 230 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 519 800 5 076 700 4 666 200 4 500 600 4 854 300
Wskaźnik płynności szybkiej 1,09 1,06 1,10 1,13 1,11

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 643 600K + $1 660 000K + $6 083 000K) ÷ $9 519 800K
= 1,09


Analiza porównawcza

2021