Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 118 500 1 321 800 1 316 000 1 504 800 1 498 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 850 100 830 000 790 400 661 100 705 400
Należności w tys. USD 3 451 900 3 041 500 3 269 200 2 982 600 2 880 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 188 300 4 759 900 5 076 700 4 666 200 4 500 600
Wskaźnik płynności szybkiej 1,04 1,09 1,06 1,10 1,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 118 500K + $850 100K + $3 451 900K) ÷ $5 188 300K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022