Lear Corp. (LEA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 12,38 12,38 11,37 11,37 14,36
Rotacja należności 6,37 6,05 6,33 5,21 6,64
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 11,91 11,57 9,61 10,03 11,38

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 29,49 29,48 32,10 32,09 25,41
Cykl należności dni 57,26 60,31 57,63 70,00 54,95
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 7,88 7,32 7,08 6,23 7,33
Rotacja aktywów razem 1,60 1,52 1,44 1,29 1,56