Lear Corp. (LEA)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 38 526 200 17 045 500 19 810 300 21 148 500 20 467 000
Working capital w tys. USD 4 010 600 1 700 000 1 740 500 1 779 900 1 758 700
Rotacja kapitału pracującego 9,61 10,03 11,38 11,88 11,64

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $38 526 200K ÷ $4 010 600K
= 9,61


Analiza porównawcza

2021