Lear Corp. (LEA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 891 500 19 263 100 17 045 500 19 810 300 21 148 500
Aktywa razem w tys. USD 13 763 000 13 352 400 13 198 600 12 680 700 11 600 700
Rotacja aktywów razem 1,52 1,44 1,29 1,56 1,82

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $20 891 500K ÷ $13 763 000K
= 1,52


Analiza porównawcza

2022