Lear Corp. (LEA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 38 526 200 17 045 500 19 810 300 21 148 500 20 467 000
Aktywa razem w tys. USD 26 704 800 13 198 600 12 680 700 11 600 700 11 945 900
Rotacja aktywów razem 1,44 1,29 1,56 1,82 1,71

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $38 526 200K ÷ $26 704 800K
= 1,44


Analiza porównawcza

2021