Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 591 200 5 190 400 2 300 300 2 293 700 1 941 000
Aktywa razem w tys. USD 13 763 000 26 704 800 13 198 600 12 680 700 11 600 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,19 0,17 0,18 0,17

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 591 200K ÷ $13 763 000K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022