Lear Corp. (LEA)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 572 500 327 700 373 900 158 500 789 500
Kapitał własny w tys. USD 4 918 800 4 678 800 4 643 400 4 467 300 4 349 700
ROE 11,64% 7,00% 8,05% 3,55% 18,15%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $572 500K ÷ $4 918 800K
= 11,64%


Analiza porównawcza

2023