Lear Corp. (LEA)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 747 800 158 500 789 500 1 139 400 1 287 900
Kapitał własny w tys. USD 9 286 800 4 467 300 4 349 700 4 200 700 4 150 500
ROE 8,05% 3,55% 18,15% 27,12% 31,03%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $747 800K ÷ $9 286 800K
= 8,05%


Analiza porównawcza

2021