Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 190 400 2 300 300 2 293 700 1 941 000 1 951 500
Kapitał własny w tys. USD 9 286 800 4 467 300 4 349 700 4 200 700 4 150 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,56 0,51 0,53 0,46 0,47

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $5 190 400K ÷ $9 286 800K
= 0,56


Analiza porównawcza

2021