Lear Corp. (LEA)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 747 800 158 500 789 500 1 139 400 1 287 900
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 38 526 200 17 045 500 19 810 300 21 148 500 20 467 000
Marża zysku netto 1,94% 0,93% 3,99% 5,39% 6,29%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $747 800K ÷ $38 526 200K
= 1,94%


Analiza porównawcza

2021