Lear Corp. (LEA)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 32,10 32,09 25,41 23,20 24,21
Cykl należności dni 57,63 70,00 54,95 49,71 57,62
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 89,74 102,09 80,36 72,91 81,83

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 32,10 + 57,63 – —
= 89,74


Analiza porównawcza

2021