Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 636 900 6 994 100 6 765 200 6 776 700 6 406 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 667 200 5 188 300 4 759 900 5 076 700 4 666 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,35 1,35 1,42 1,33 1,37

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 636 900K ÷ $5 667 200K
= 1,35


Analiza porównawcza

2023