Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 994 100 13 530 400 6 776 700 6 406 700 6 280 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 188 300 9 519 800 5 076 700 4 666 200 4 500 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,35 1,42 1,33 1,37 1,40

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 994 100K ÷ $5 188 300K
= 1,35


Analiza porównawcza

2022