Lear Corp. (LEA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 35 742 400 15 936 600 18 072 800 18 830 200 18 175 900
Zapasy w tys. USD 3 143 800 1 401 100 1 258 200 1 196 800 1 205 700
Rotacja zapasów 11,37 11,37 14,36 15,73 15,07

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $35 742 400K ÷ $3 143 800K
= 11,37


Analiza porównawcza

2021