Lear Corp. (LEA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 19 481 600 17 871 200 15 936 600 18 072 800 18 830 200
Zapasy w tys. USD 1 573 600 1 571 900 1 401 100 1 258 200 1 196 800
Rotacja zapasów 12,38 11,37 11,37 14,36 15,73

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $19 481 600K ÷ $1 573 600K
= 12,38


Analiza porównawcza

2022