Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 201 100 1 118 500 1 321 800 1 316 000 1 504 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 996 600 850 100 830 000 790 400 661 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 667 200 5 188 300 4 759 900 5 076 700 4 666 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,38 0,45 0,41 0,46

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 201 100K + $996 600K) ÷ $5 667 200K
= 0,39


Analiza porównawcza

2023