Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 643 600 1 316 000 1 504 800 1 498 000 1 544 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 660 000 790 400 661 100 705 400 632 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 519 800 5 076 700 4 666 200 4 500 600 4 854 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 0,41 0,46 0,49 0,45

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 643 600K + $1 660 000K) ÷ $9 519 800K
= 0,45


Analiza porównawcza

2021