Lear Corp. (LEA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 118 500 842 200 828 000 1 162 000 2 643 600 1 099 100 1 401 700 1 375 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 850 100 918 100 874 900 888 300 1 660 000 863 800 895 900 759 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 188 300 5 189 800 5 027 600 5 087 100 9 519 800 4 951 500 4 875 400 5 173 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,34 0,34 0,40 0,45 0,40 0,47 0,41

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 118 500K + $850 100K) ÷ $5 188 300K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022/Q4