Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(22 sty 2023)
2022/Q4
(2 paź 2022)
2022/Q3
(10 lip 2022)
2022/Q2
(17 kwi 2022)
2022/Q1
(23 sty 2022)
2021/Q4
(3 paź 2021)
2021/Q3
(4 lip 2021)
2021/Q2
(11 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 153 846 108 890 65 857 55 719 70 207 110 692 84 220 90 637
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 075 20 867 20 304 25 314 14 303 34 056 13 113 10 487
Należności w tys. USD 56 987 103 803 78 490 52 461 55 220 148 670 68 278 86 721
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 461 315 521 683 467 830 418 723 277 914 658 132 325 650 302 392
Wskaźnik płynności szybkiej 0,49 0,45 0,35 0,32 0,50 0,45 0,51 0,62

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($153 846K + $16 075K + $56 987K) ÷ $461 315K
= 0,49


Analiza porównawcza

2023/Q1