Jack In The Box, Inc. (JACK)

ROE

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 130 826 115 781 165 755 89 764 94 437
Kapitał własny w tys. USD -718 327 -736 192 -817 882 -793 361 -737 584
ROE

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $130 826K ÷ $-718 327K
= —


Analiza porównawcza

2023