Jack In The Box, Inc. (JACK)

ROE

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 115 781 331 510 89 764 94 437 121 371
Kapitał własny w tys. USD -736 192 -1 635 760 -793 361 -737 584 -591 699
ROE

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $115 781K ÷ $-736 192K
= —


Analiza porównawcza

2022