Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Aktywa razem w tys. USD 3 001 090 2 922 510 1 750 140 1 906 490 958 483
Kapitał własny w tys. USD -718 327 -736 192 -817 882 -793 361 -737 584
Wskaźnik dźwigni finansowej

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 001 090K ÷ $-718 327K
= —


Analiza porównawcza

2023