Jack In The Box, Inc. (JACK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 468 080 2 287 340 1 021 510 950 107 869 690
Aktywa razem w tys. USD 2 922 510 3 500 270 1 906 490 958 483 823 397
Rotacja aktywów razem 0,50 0,65 0,54 0,99 1,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 468 080K ÷ $2 922 510K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022