Jack In The Box, Inc. (JACK)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 245 281 564 722 220 830 213 312 203 868
Aktywa razem w tys. USD 2 922 510 3 500 270 1 906 490 958 483 823 397
Operacyjny ROA 8,39% 16,13% 11,58% 22,26% 24,76%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $245 281K ÷ $2 922 510K
= 8,39%


Analiza porównawcza

2022