Jack In The Box, Inc. (JACK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 468 080 2 287 340 1 021 510 950 107 869 690 1 553 910
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 468 080 2 287 340 1 021 510 950 107 869 690 1 553 910
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 130 823 165 468 80 841 76 357 106 649 165 752
Zysk operacyjny 245 281 564 722 220 830 213 312 203 868 253 248
Koszty odsetek netto 86 075 134 916 66 743 84 967 45 547 46 518
Pozostałe przychody (koszty) 3 878 8 406 3 261 1 366 46 164 38 034
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 161 892 443 214 122 121 115 772 186 067 219 623
Podatek dochodowy 46 111 111 704 32 727 24 025 81 728 81 315
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 115 781 331 510 89 764 94 437 121 371 135 332