Jack In The Box, Inc. (JACK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 692 310 1 468 080 1 143 670 1 021 510 950 107
Property, plant and equipment w tys. USD 412 030 418 164 322 914 335 982 391 934
Rotacja aktywów trwałych 4,11 3,51 3,54 3,04 2,42

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 692 310K ÷ $412 030K
= 4,11


Analiza porównawcza

2023