Jack In The Box, Inc. (JACK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 468 080 2 287 340 1 021 510 950 107 869 690
Property, plant and equipment w tys. USD 418 164 645 828 335 982 391 934 419 669
Rotacja aktywów trwałych 3,51 3,54 3,04 2,42 2,07

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 468 080K ÷ $418 164K
= 3,51


Analiza porównawcza

2022