Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
EBIT w tys. USD 249 159 573 128 224 091 214 678 250 032
Koszty odsetek netto w tys. USD 86 075 134 916 66 743 84 967 45 547
Wskaźnik pokrycia odsetek 2,89 4,25 3,36 2,53 5,49

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $249 159K ÷ $86 075K
= 2,89


Analiza porównawcza

2022