Jack In The Box, Inc. (JACK)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
EBIT w tys. USD 249 159 573 128 224 091 214 678 250 032
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 799 540 2 546 840 1 376 910 1 274 370 1 037 930
Kapitał własny w tys. USD -736 192 -1 635 760 -793 361 -737 584 -591 699
Zwrot z kapitału całkowitego 23,43% 62,91% 38,40% 39,99% 56,03%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $249 159K ÷ ($1 799 540K + $-736 192K)
= 23,43%


Analiza porównawcza

2022