Jack In The Box, Inc. (JACK)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 692 310 1 468 080 1 143 670 1 021 510 950 107
Working capital w tys. USD -233 636 -238 690 -160 108 -4 773 27 910
Rotacja kapitału pracującego 34,04

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 692 310K ÷ $-233 636K
= —


Analiza porównawcza

2023