Jack In The Box, Inc. (JACK)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 5 264 4 670 1 808 1 776 1 858
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $0K ÷ $5 264K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022