Jack In The Box, Inc. (JACK)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2024/Q1
(21 sty 2024)
2023/Q4
(1 paź 2023)
2023/Q3
(9 lip 2023)
2023/Q2
(16 kwi 2023)
2023/Q1
(22 sty 2023)
2022/Q4
(2 paź 2022)
2022/Q3
(10 lip 2022)
2022/Q2
(17 kwi 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 4 381 3 896 4 606 5 287 5 070 5 264 5 704 5 845
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024/Q1 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $0K ÷ $4 381K
= 0,00


Analiza porównawcza

2024/Q1