Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 157 653 108 890 55 346 199 662 125 536
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 578 20 867 17 028 13 838 11 733
Należności w tys. USD 99 678 103 803 74 335 78 417 45 235
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 559 620 521 683 329 066 340 354 199 218
Wskaźnik płynności szybkiej 0,50 0,45 0,45 0,86 0,92

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($157 653K + $22 578K + $99 678K) ÷ $559 620K
= 0,50


Analiza porównawcza

2023