Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 108 890 110 692 199 662 125 536 2 705
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 20 867 34 056 13 838 11 733 19 041
Należności w tys. USD 103 803 148 670 78 417 45 235 57 422
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 521 683 658 132 340 354 199 218 183 720
Wskaźnik płynności szybkiej 0,45 0,45 0,86 0,92 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($108 890K + $20 867K + $103 803K) ÷ $521 683K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022