Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja należności 14,14 15,39 13,03 21,00 15,15
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 34,04

Średnia liczba dni

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 25,81 23,72 28,02 17,38 24,10
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Rotacja aktywów trwałych 3,51 3,54 3,04 2,42 2,07
Rotacja aktywów razem 0,50 0,65 0,54 0,99 1,06