Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 325 984 282 993 168 958 335 581 227 128
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 559 620 521 683 329 066 340 354 199 218
Wskaźnik płynności bieżącej 0,58 0,54 0,51 0,99 1,14

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $325 984K ÷ $559 620K
= 0,58


Analiza porównawcza

2023