Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 282 993 337 916 335 581 227 128 94 973
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 521 683 658 132 340 354 199 218 183 720
Wskaźnik płynności bieżącej 0,54 0,51 0,99 1,14 0,52

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $282 993K ÷ $521 683K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022