Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 799 540 1 273 420 1 376 910 1 274 370 1 037 930
Kapitał własny w tys. USD -736 192 -817 882 -793 361 -737 584 -591 699
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 799 540K ÷ $-736 192K
= —


Analiza porównawcza

2022