Jack In The Box, Inc. (JACK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(9 lip 2023)
2023/Q2
(16 kwi 2023)
2023/Q1
(22 sty 2023)
2022/Q4
(2 paź 2022)
2022/Q3
(10 lip 2022)
2022/Q2
(17 kwi 2022)
2022/Q1
(23 sty 2022)
2021/Q4
(3 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 154 073 94 911 153 846 108 890 65 857 55 719 70 207 55 346
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 122 16 196 16 075 20 867 20 304 25 314 14 303 17 028
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 524 034 498 763 461 315 521 683 467 830 418 723 277 914 329 066
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,32 0,22 0,37 0,25 0,18 0,19 0,30 0,22

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($154 073K + $16 122K) ÷ $524 034K
= 0,32


Analiza porównawcza

2023/Q3