ITT Inc (ITT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 514 500 525 700 710 400 1 295 000 585 800 578 800 780 200 859 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 117 100 109 800 102 700 177 200 82 100 88 800 190 800 189 500
Należności w tys. USD 628 900 605 700 615 800 1 110 200 560 200 553 400 546 300 507 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 269 100 1 303 400 1 242 300 1 856 600 899 200 900 000 826 500 871 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 0,95 1,15 1,39 1,37 1,36 1,84 1,79

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($514 500K + $117 100K + $628 900K) ÷ $1 269 100K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022/Q3