ITT Inc (ITT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 987 700 2 765 000 2 477 800 2 846 400 2 745 100
Property, plant and equipment w tys. USD 526 800 509 100 525 100 531 500 518 800
Rotacja aktywów trwałych 5,67 5,43 4,72 5,36 5,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 987 700K ÷ $526 800K
= 5,67


Analiza porównawcza

2022