ITT Inc (ITT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 530 000 2 477 800 2 846 400 2 745 100 2 585 300
Property, plant and equipment w tys. USD 1 018 200 525 100 531 500 518 800 521 700
Rotacja aktywów trwałych 5,43 4,72 5,36 5,29 4,96

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 530 000K ÷ $1 018 200K
= 5,43


Analiza porównawcza

2021