ITT Inc (ITT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 461 800 509 100 85 200 414 400 391 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 987 700 2 765 000 2 477 800 2 846 400 2 745 100
Marża zysku brutto 15,46% 18,41% 3,44% 14,56% 14,24%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $461 800K ÷ $2 987 700K
= 15,46%


Analiza porównawcza

2022