ITT Inc (ITT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 731 000 1 695 600 1 936 300 1 857 900 1 768 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 746 800 306 800 332 400 339 200 351 400
Rotacja zobowiązań 5,00 5,53 5,83 5,48 5,03

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 731 000K ÷ $746 800K
= 5,00


Analiza porównawcza

2021