ITT Inc (ITT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 065 400 1 865 500 1 695 600 1 936 300 1 857 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 401 100 373 400 306 800 332 400 339 200
Rotacja zobowiązań 5,15 5,00 5,53 5,83 5,48

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 065 400K ÷ $401 100K
= 5,15


Analiza porównawcza

2022