ITT Inc (ITT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 19 800 13 000 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 7 130 800 4 277 600 4 107 700 3 846 800 3 700 200
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $19 800K ÷ $7 130 800K
= 0,00


Analiza porównawcza

2021