ITT Inc (ITT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 457 300 513 900 283 800 412 400 356 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 700 9 900 13 000 0 0
Kapitał własny w tys. USD 2 248 100 2 225 800 2 126 400 2 074 900 1 822 400
Zwrot z kapitału całkowitego 20,27% 22,99% 13,27% 19,88% 19,57%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $457 300K ÷ ($7 700K + $2 248 100K)
= 20,27%


Analiza porównawcza

2022