ITT Inc (ITT)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 367 000 316 300 72 500 325 100 333 700
Aktywa razem w tys. USD 3 780 300 3 565 400 4 277 600 4 107 700 3 846 800
ROA 9,71% 8,87% 1,69% 7,91% 8,67%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $367 000K ÷ $3 780 300K
= 9,71%


Analiza porównawcza

2022