ITT Inc (ITT)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 632 600 72 500 325 100 333 700 113 500
Aktywa razem w tys. USD 7 130 800 4 277 600 4 107 700 3 846 800 3 700 200
ROA 8,87% 1,69% 7,91% 8,67% 3,07%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $632 600K ÷ $7 130 800K
= 8,87%


Analiza porównawcza

2021