ITT Inc (ITT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 065 400 1 865 500 1 695 600 1 936 300 1 857 900
Zapasy w tys. USD 533 900 430 900 360 500 392 900 380 500
Rotacja zapasów 3,87 4,33 4,70 4,93 4,88

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 065 400K ÷ $533 900K
= 3,87


Analiza porównawcza

2022